Nieuws

Nieuws

Van de voorzitter

Beste leden, vrienden en sponsoren, 

Na een rustperiode van 7 weken kijkt het bestuur er naar uit om de leden weer te ontmoeten op 6 september. We kunnen terugkijken op een goed seizoen. We hebben heerlijk gezongen bij diverse concerten en uitvoeringen. Tevens zijn we in ledenaantal gegroeid en dat is iets waar we heel dankbaar voor zijn. Diverse koren moesten helaas ophouden te bestaan en het voortbestaan van diverse koren staat onder druk. Aan God alle eer voor de groei, de sfeer en het functioneren van ons koor. We gaan ons voorbereiden voor het jubileumconcert van 2024 met een grote mix aan muziekstukken. Het belooft zeer interessant te worden. Ook verlenen we dit jaar nog onze medewerking aan 4 diensten/concerten. Kijken jullie er ook al naar uit? Zie hiervoor de agenda.

JUBILARIS
Op 1 september 2023 mocht Jan Willem Docter alweer 35 jaar voor ons koor Crescendo staan. Hoe bijzonder is het dat Jan Willem als dirigent en als koor nog steeds samen muziek mogen maken.  Zoals Jan Willem het zelf noemt: “Match made in heaven”. Jan Willem, wij zijn ook nog heel blij met jou als dirigent en ik ben ervan overtuigd dat we steeds mooiere dingen met elkaar mogen maken.

Hoe bijzonder is het dat er een flink aantal sponsoren bereid is om ons financieel te steunen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor ons om mensen de concerten te laten bezoeken voor een redelijk bedrag, in sommige gevallen is de entree zelfs gratis, zoals bij “The Crucifixion”. We zijn hier ontzettend dankbaar voor en we hopen dat zij ook het komende jaar ons weer willen steunen. Vergeet vooral niet om de sponsoren te benaderen als u iets nodig hebt in die specifieke branche.
Onze sponsoren wens ik een goede en succesvolle periode toe.

Per kalenderjaar kunnen we  subsidie ontvangen van de Gemeente Enschede voor een specifiek concert. Dit jaar hebben we ondersteuning gekregen voor “The Crucifixion”, waarvoor onze dank. Vanaf oktober kunnen we de aanvraag indienen voor volgend jaar. Deze subsidie zullen we aanvragen voor het jubileumconcert “I have a dream”, dat we D.V. oktober 2024 uit willen voeren. We moeten voldoen aan 2 van de 3 kernwaarden: talentontwikkeling, innovatie en samenwerking. Dit vraagt creativiteit van ons. Ook is er een subsidieplafond en geldt op=op. Vandaar dat we de aanvraag al voor oktober hebben klaarstaan om deze in te dienen. We zijn dankbaar dat Cor Elsman dit vele werk vorm geeft richting de gemeente.

Hartelijke groet namens het bestuur,
Tamara Aarnink

‘I have a Dream’ door Jan Willem Docter

Lieve mensen,
In 2024 gaan we een pasticcio doen. Nee, we gaan niet van die nootjes eten die je eerst uit hun opengebarsten schilletje moet halen (met pijnlijke vingers en al…) voordat je ze kunt eten, dat zijn pistaches, heel wat anders. Nee, een pasticcio is een muzikale vorm uit de baroktijd die vooral in de opera veel werd gebruikt. Jullie moeten je voorstellen dat in de 17e en 18e eeuw de vraag naar opera’s zo enorm groot was dat de componisten het niet meer konden bijhouden. Zelfs een snelschrijver als Händel die het voor elkaar kreeg om The Messiah in drie weken te schrijven lukte het niet altijd. Componisten grepen dan naar de pasticcio-vorm. Eigenlijk is dat niet anders dan het samenvoegen van al bestaande stukken, met vaak een andere tekst, tot een nieuwe opera. Omdat er toen nog geen auteursrecht bestond gebeurde het ook regelmatig dat andermans werk werd gekaapt. Voor componisten op de tweede en derde rij was het zelfs een compliment wanneer een grootheid als Händel hun werk gebruikte. Het Italiaanse woord pasticcio betekent dan ook letterlijk: pastei en zo komen we toch weer bij eten uit 😉. Wat wij gaan doen is een nieuwe (vernieuwende!) draai geven aan deze oude vorm, niet in de vorm van een opera maar in de vorm van een oratorium. We gaan uit van een thema, maken daar een verhaal bij en laten de muziek die we uit verschillende bronnen putten het verhaal vertellen. Het thema hebben we al: “I have a Dream”. Aan het verhaal en de invulling wordt hard gewerkt. We houden jullie op de hoogte.

Van de Muziekcommissie

Het eerste halfjaar van 2023 met Crescendo zit erop. We hebben fijne en mooie repetitieavonden gehad en 2 mooie en indrukwekkende uitvoeringen gegeven van The Crucifixion in Enschede en Apeldoorn.
We zijn als muziekcommissie (MC), samen met de dirigent, bezig om muziek uit te zoeken voor de kerstdagen. Als jullie ook een mooi kerstnummer weten kun je dat doorgeven aan de MC.
In 2024 bestaat Crescendo 95 jaar en dan willen we in het najaar een jubileumconcert geven in pasticcio-vorm met als thema “I have a Dream”. Dit is uniek voor Enschede. Hierbij komt een bepaald onderwerp centraal te staan, bijvoorbeeld iets uit Openbaring, blij, dankbaar of vrede wat afgewisseld wordt door koor, solisten, instrumentaal. Geheel ter eigen invulling. We zijn met Jan Willem druk bezig hiervoor muziek uit te zoeken. Het nummer My Peace hebben we al in de map en daar komt waarschijnlijk nog bij Lacrimosa van Mozart en Ave Verum Corpus van Mozart.
Als MC vragen we jullie eens goed in de muziekmap te kijken of er ook dubbele muziekstukken in zitten en deze dan in te leveren bij de MC.
Wij wensen jullie als MC een fijne vakantie.
Hartelijke groet, Jannie, Rita en Joop

Foto Crescendo 2023

Op de foto ontbreken de koorleden: Alide H., Anneke H., Truus de L., Conny M., Elly Sch., Johan G., Hans de J., Rob de J., Henk G., Egbert S.