Berichten

Medewerking Crescendo Vorabendmesse Ahaus

Medewerking Crescendo Vorabendmesse Ahaus

Zaterdagavond 8 oktober 2022 zal Crescendo haar medewerking verlenen aan de ‘Vorabendmesse’ in de Mariä Himmelfahrt Kirche in Ahaus. De aanvang van de dienst is 17.00 uur. In deze dienst zullen we samen met een klein koor in het Duits zingen ‘Abba Vader’.

Bestuurswisseling en uitvoering oratorium “Een Nieuw Begin”.

Bestuurswisseling en uitvoering oratorium “Een Nieuw Begin”.

Van de voorzitter Inmiddels hebben we de verlate jaarvergadering achter de rug en zijn we weer volop aan het repeteren voor het volgende concert. Tijdens de jaarvergadering heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. De voorzitter, penningmeester, secretaresse en een afgevaardigde van de muziekcommissie zijn afgetreden. Gelukkig hebben we weer 4 bestuursleden weten te vinden om die taken op zich te nemen. Daar zijn we zeer dankbaar voor. We weten dat het bij veel verenigingen niet makkelijk is om bestuursleden te vinden.  Ook zijn we blij dat een paar echtgenoten…

Lees Meer Lees Meer

‘Een Nieuw Begin’

‘Een Nieuw Begin’

Op DV 9 december 2022 hopen we het kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’ van Johan Bredewout en Hans de Ruiter uit te voeren onder leiding van Jan Willem Docter. Aanvang: 19.30 uur Locatie: Noorderkerk (GKv) Adres: Lasondersingel 18 te Enschede

Oldenzaal Zingt

Oldenzaal Zingt

Op 1 oktober 2022 zal CGGZ Crescendo haar medewerking verlenen aan ‘Oldenzaal Zingt’. Aanvang: 19.30 uur Lokatie: Hofkerk Oldenzaal. Adres: Hofmeijerstraat 1, 7571 CH Oldenzaal

“The Crucifixion” van John Stainer

“The Crucifixion” van John Stainer

Het concert “God is Trouw” dat we op 19 maart hebben geven mag zeker als geslaagd worden beschouwd. Onze dank gaat ook uit naar het ‘Project Orkest Twente’, het ‘Jeugdorkest Soli Deo Gloria’, Gerwin van der Plaats en Jorrit Woudt die aan dit concert hebben meegewerkt. We gaan nu verder met het repeteren van enkele koralen uit het oratorium “The Crucifixion” van John Stainer.  Op 10 april hopen we deze koralen te gaan zingen tijdens de dienst in de Schuilplaats,…

Lees Meer Lees Meer

WE GAAN WEER REPETEREN

WE GAAN WEER REPETEREN

Nou, eindelijk! Het heeft lang geduurd, maar we kunnen onze repetities weer starten op woensdag 19 januari 2022 om 19.30 uur in de Renatakerk, Brinkstraat 70 te Enschede. Er zijn, zoals het er nu uitziet, nog 9 “oefen” woensdagen beschikbaar tot ons concert dat we op 19 maart 2022 hopen te houden in de Noorderkerk te Enschede. Het betreft het uitgestelde concert van november 2021. Dat CGGZ Crescendo er voor gaat is duidelijk. We hanteren uiteraard de richtlijnen die de…

Lees Meer Lees Meer

DE REPETITIES ZIJN OPGESCHORT

DE REPETITIES ZIJN OPGESCHORT

Beste mensen, Helaas hebben we besloten onze repetities, op de woensdagavonden van 19.30 uur tot 21.30 uur, op te schorten n.a.v. de laatste richtlijnen t.a.v. de bestrijding van het Covid-19 virus. We hopen D.V. 19 januari weer te starten met onze repetities en gaan vanaf die datum hard aan het werk voor ons concert op D.V. 19 maart in de Noorderkerk. We zullen vanaf die datum ook verder gaan met het instuderen van het kerstoratorium: “Een nieuw begin” van Johan…

Lees Meer Lees Meer

HET CONCERT IS AFGELAST

HET CONCERT IS AFGELAST

Zoals u weet zijn er op 2 november jl. andermaal richtlijnen t.a.v. de bestrijding van het Covid-19 virus ingesteld. Voor CGGZ Crescendo betekent dit dat we ons concert, op 13 november, helaas moeten cancelen. Dat dit ons allen spijt spreekt vanzelf. Het concert wordt verschoven naar D.V. 19 maart 2022. Ook onze verdere uitvoeringen dit jaar hebben we opgeschort. We blijven wel repeteren op de woensdagavonden op gepaste afstand in de kerkzaal van de Renatakerk. Een hartelijke groet en allen…

Lees Meer Lees Meer

Eindelijk, we zijn weer begonnen

Eindelijk, we zijn weer begonnen

CGGZ Crescendo heeft op 25 augustus j.l. de draad, of beter, de noten weeropgepakt. We zijn direct gestart met de voorbereidingen voor ons concert opD.V. 13 november in de Noorderkerk. Het belooft een mooi concert te wordenmet medewerking van een 8-tal muzikanten van het Project Orkest Twente,musici Gerwin van der Plaats (piano) en Jorrit Woudt (orgel). Ook zal er eenjeugdorkest zijn van Soli Deo Gloria. Deze enthousiaste kinderen hebben eeneigen blokje tijdens dit concert en zullen ook het laatste nummer,…

Lees Meer Lees Meer

Covid-19

Covid-19

Al geruime tijd heeft iedereen te maken met veel beperkingen in het dagelijks leven door dit virus. Bij CGGZ Crescendo is dat helaas niet anders. Alle voorbereidingen voor “The Crucifixion” waren getroffen, het wachten was op de uitvoering, april 2020, van dit oratorium in de Noorderkerk. En toen kwam daar Covid 19 … We hebben direct al onze activiteiten moeten staken en zijn tot op dit moment nog niet weer bij elkaar geweest. Veel leden hebben aangegeven de onderlinge ontmoetingen…

Lees Meer Lees Meer