Berichten

“The Crucifixion” van John Stainer

“The Crucifixion” van John Stainer

Het concert “God is Trouw” dat we op 19 maart hebben geven mag zeker als geslaagd worden beschouwd. Onze dank gaat ook uit naar het ‘Project Orkest Twente’, het ‘Jeugdorkest Soli Deo Gloria’, Gerwin van der Plaats en Jorrit Woudt die aan dit concert hebben meegewerkt. We gaan nu verder met het repeteren van enkele koralen uit het oratorium “The Crucifixion” van John Stainer.  Op 10 april hopen we deze koralen te gaan zingen tijdens de dienst in de Schuilplaats,…

Lees Meer Lees Meer

WE GAAN WEER REPETEREN

WE GAAN WEER REPETEREN

Nou, eindelijk! Het heeft lang geduurd, maar we kunnen onze repetities weer starten op woensdag 19 januari 2022 om 19.30 uur in de Renatakerk, Brinkstraat 70 te Enschede. Er zijn, zoals het er nu uitziet, nog 9 “oefen” woensdagen beschikbaar tot ons concert dat we op 19 maart 2022 hopen te houden in de Noorderkerk te Enschede. Het betreft het uitgestelde concert van november 2021. Dat CGGZ Crescendo er voor gaat is duidelijk. We hanteren uiteraard de richtlijnen die de…

Lees Meer Lees Meer

DE REPETITIES ZIJN OPGESCHORT

DE REPETITIES ZIJN OPGESCHORT

Beste mensen, Helaas hebben we besloten onze repetities, op de woensdagavonden van 19.30 uur tot 21.30 uur, op te schorten n.a.v. de laatste richtlijnen t.a.v. de bestrijding van het Covid-19 virus. We hopen D.V. 19 januari weer te starten met onze repetities en gaan vanaf die datum hard aan het werk voor ons concert op D.V. 19 maart in de Noorderkerk. We zullen vanaf die datum ook verder gaan met het instuderen van het kerstoratorium: “Een nieuw begin” van Johan…

Lees Meer Lees Meer

HET CONCERT IS AFGELAST

HET CONCERT IS AFGELAST

Zoals u weet zijn er op 2 november jl. andermaal richtlijnen t.a.v. de bestrijding van het Covid-19 virus ingesteld. Voor CGGZ Crescendo betekent dit dat we ons concert, op 13 november, helaas moeten cancelen. Dat dit ons allen spijt spreekt vanzelf. Het concert wordt verschoven naar D.V. 19 maart 2022. Ook onze verdere uitvoeringen dit jaar hebben we opgeschort. We blijven wel repeteren op de woensdagavonden op gepaste afstand in de kerkzaal van de Renatakerk. Een hartelijke groet en allen…

Lees Meer Lees Meer

Eindelijk, we zijn weer begonnen

Eindelijk, we zijn weer begonnen

CGGZ Crescendo heeft op 25 augustus j.l. de draad, of beter, de noten weeropgepakt. We zijn direct gestart met de voorbereidingen voor ons concert opD.V. 13 november in de Noorderkerk. Het belooft een mooi concert te wordenmet medewerking van een 8-tal muzikanten van het Project Orkest Twente,musici Gerwin van der Plaats (piano) en Jorrit Woudt (orgel). Ook zal er eenjeugdorkest zijn van Soli Deo Gloria. Deze enthousiaste kinderen hebben eeneigen blokje tijdens dit concert en zullen ook het laatste nummer,…

Lees Meer Lees Meer

Covid-19

Covid-19

Al geruime tijd heeft iedereen te maken met veel beperkingen in het dagelijks leven door dit virus. Bij CGGZ Crescendo is dat helaas niet anders. Alle voorbereidingen voor “The Crucifixion” waren getroffen, het wachten was op de uitvoering, april 2020, van dit oratorium in de Noorderkerk. En toen kwam daar Covid 19 … We hebben direct al onze activiteiten moeten staken en zijn tot op dit moment nog niet weer bij elkaar geweest. Veel leden hebben aangegeven de onderlinge ontmoetingen…

Lees Meer Lees Meer

The Crucifixion

The Crucifixion

Beste lezer, Op 4 april 2020 hopen we andermaal het oratorium “The Crucifixion” van John Stainer om 20.00 uur uit te voeren in de Noorderkerk te Enschede. Voor CGGZ Crescendo is het steeds weer een uitdaging dit oratorium “dragend” te zingen. Het is nog al wat waar we over zingen. Het stuk begint op het moment dat Jezus de Christus en zijn discipelen in de hof van Gethsémané komen en Jezus, na gevangenneming, naar de hogepriester wordt gebracht. Hierna moet…

Lees Meer Lees Meer

Een Jubileumjaar – Slot

Een Jubileumjaar – Slot

Genieten! Dat is het eerste wat bij ons opkwam na afloop van dit 90–jarig jubileumconcert. Genieten van het Urker mannenkwartet. Genieten van het samenspel op de piano van Jan Willem Docter en Gerwin van der Plaats. Het ensemble Musica Contea was top in de begeleidingen. Van vele kanten zijn mooie complimenten ontvangen. Onze “hoogte punten” waren Het “Gloria” uit de Krönungsmesse van Mozart en de Finale uit het oratorium “Jozef” van Marco den Toom. Het laatste stuk was uiteraard ook…

Lees Meer Lees Meer

Een Jubileumjaar – 3

Een Jubileumjaar – 3

In dit korte bericht vermelden we graag dat alle voorbereidingen inmiddels zijn getroffen en de kaartverkoop op 28 augustus start. Kaarten zijn te bestellen bij de secretaresse of  leden.  Zoals hieronder al geschreven werken er een 8-tal muzikanten mee aan ons jubileumconcert. Het ensemble Musica Contea. CGGZ Crescendo zal 28 augustus om 19.30 uur weer beginnen met haar repetities. De tijd is kort, nog 7 repetitieavonden te gaan tot zaterdag 12 oktober. Op deze dag houden we onze generale repetitie….

Lees Meer Lees Meer

Een Jubileumjaar – 2

Een Jubileumjaar – 2

Als aanvulling op het voorgaande bericht nog het volgende: Ons jubileumconcert wordt uitgebreider! We hebben inmiddels 8 muzikanten gevonden die op D.V. 12 oktober ons en het Urker Mannenkwartet zullen begeleiden. Het slotstuk van de avond, Finale uit het oratorium “Jozef”, wordt door alle muzikanten en zangers uitgevoerd. Reserveert u deze datum, het belooft een bijzonder mooie avond te worden. Hartelijke groeten; CGGZ Crescendo Enschede