Eindelijk, we zijn weer begonnen

Eindelijk, we zijn weer begonnen

CGGZ Crescendo heeft op 25 augustus j.l. de draad, of beter, de noten weer
opgepakt. We zijn direct gestart met de voorbereidingen voor ons concert op
D.V. 13 november in de Noorderkerk. Het belooft een mooi concert te worden
met medewerking van een 8-tal muzikanten van het Project Orkest Twente,
musici Gerwin van der Plaats (piano) en Jorrit Woudt (orgel). Ook zal er een
jeugdorkest zijn van Soli Deo Gloria. Deze enthousiaste kinderen hebben een
eigen blokje tijdens dit concert en zullen ook het laatste nummer, Machtig God
Sterke Rots, meespelen. Ze zijn inmiddels enthousiast aan het oefenen.
Het concert kan, dankzij subsidie van de gemeente Enschede, vrij toegankelijk
worden bezocht. Omdat de subsidie niet alle kosten dekt is er de mogelijkheid,
na afloop een donatie bij de uitgang te geven.

We hopen u weer te mogen ontmoeten op 13 november in de Noorderkerk
aan de Lasondersingel 18 te Enschede. Het concert begint om 19.30 uur. De
kerk zal om 19.00 uur open zijn.

Een hartelijke groet,
CGGZ Crescendo

Reacties zijn gesloten.