Covid-19

Covid-19

Al geruime tijd heeft iedereen te maken met veel beperkingen in het dagelijks leven door dit virus. Bij CGGZ Crescendo is dat helaas niet anders. Alle voorbereidingen voor “The Crucifixion” waren getroffen, het wachten was op de uitvoering, april 2020, van dit oratorium in de Noorderkerk. En toen kwam daar Covid 19 …


We hebben direct al onze activiteiten moeten staken en zijn tot op dit moment nog niet weer bij elkaar geweest. Veel leden hebben aangegeven de onderlinge ontmoetingen en zang te missen. Gelukkig worden we regelmatig, o.a. via mailwisselingen, over het wel en wee van elkaar op de hoogte gehouden.


Jan Willem, onze dirigent en het bestuur blijven “gewoon” thuis aan het werk voor CGGZ Crescendo. Zo is Jan Willem een cantate aan het componeren voor CGGZ Crescendo. Het bestuur is o.a. actief geweest met de subsidieaanvraag bij de gemeente Enschede.
Deze aanvraag is door de gemeente Enschede gehonoreerd voor het concert
“Een nieuw begin”, van Johan Bredewout. Dit concert hopen we dan D.V.
december 2021 te geven. Zo langzamerhand gaat het bestuur de
voorbereidingen hiervoor opstarten.


Hopelijk kunnen we, nadat iedereen de vaccinaties heeft gehad, weer spoedig bij elkaar komen en gaan we stevig aan het werk. Onze stemmen zullen ook weer op niveau moeten komen, Daarom starten we ook z.s.m. met zanglessen.


Tot zover deze update.

Allen een hartelijke groet en veel sterkte toegewenst!

Reacties zijn gesloten.