AVG

AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing op alle organisaties die gegevens van personen (lees: leden) in een bestand bewaren. CGGZ Crescendo zal zich ook aan deze nieuwe Europese verordening moeten houden.  Dit geldt voor alle digitale en schriftelijke bestanden. Deze bestanden dienen veilig te worden bewaard en mogen niet beschikbaar zijn voor vreemden, dus personen en/of instanties die geen connecties met CGGZ Crescendo hebben. Elk lid zal toestemming moeten geven aan CGGZ Crescendo om zijn/haar gegevens inclusief het portretrecht te gebruiken in de administratie van CGGZ Crescendo. Voor zover van toepassing geldt dit ook voor alle correspondentie, de website en facebook. Op D.V. 9 mei gaat een deel van het bestuur naar een voorlichtingsavond in de Prismare. Daarna zal er verder informatie worden verstrekt aan de leden.

Reacties zijn gesloten.