Zomervakantie

Zomervakantie

Beste bezoeker;

Inmiddels is de vakantieperiode begonnen en zijn we zeven weken “gesloten”. Zoals uit de agenda al bleek hebben we op 26 juni meegewerkt aan een Themadienst in de Schuilplaats in Enschede.
Jan Willem Docter was helaas verhinderd maar hij werd prima vervangen door Anneke van Wassenhove en John Hondorp. Wat hebben we genoten en wat ging het prima! We mochten het afgelopen half jaar maar liefst 10 nieuwe leden verwelkomen en dat heeft de klank van het koor goed gedaan.
D.V. 24 augustus zal zang weer beginnen en gaan we ons inzetten voor de diverse concerten in het tweede halfjaar. Ziet u de agenda er maar eens op na.
Tussen al het oefenen door willen we ons ook al richten op de Crucifixion die we 8 april 2017 hopen uit te voeren in de Noorderkerk.
Naast de solisten zullen er ook enkele gastzangers/zangeressen meedoen.

Rest Crescendo u een goede vakantieperiode toe te wensen en groet zij u hartelijk.

Reageren is niet mogelijk.